O nama

Enef Centar d.o.o. je firma koji se bavi konsaltingom u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

 

Nudimo integrisana i inteligentna konsalting rešenja u oblasti energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije u zgradama, kućama i poslovnim objektima, osiguravajući da postizanje energetskih ciljeva.

 

Povećanje energetske efikasnosti je važan korak ka zaštiti klime kao i ostvarivanju značajnih ušteda .

 

Zgrade, kuće i poslovni objekti nude ogroman potencijal za ostvarivanje ušteda - to je uža specijalnost Enef centra . U saradnji sa klijentima osmišljavamo inovativna rešenja za energetsku efikasnost objekata i postrojenja i kroz koordinaciju aktivnosti izvođača radova povećavamo kvalitet života i poslovanja svojih klijenata – u objektima u kojima je značajno redukovan utrošak energije.

 

Enef centar prihvata svoju odgovornost ozbiljno: mi smo posvećeni zaštiti klime i resursa, kao i smanjenju emisija štetnih gasova . Ovo nije samo važno za zaštitu životne sredine - mera energetske efikasnosti i ekonomskog smisla pomaže u optimizaciji operativnih troškova . Mi razumemo zgrade i mi razumemo energiju - u kombinaciji ova dva područja stručnosti formiramo naše osnovne kompetencije u konsaltingu u oblasti energetske efikasnosti.

 

 

Enef

 

Konsalting pri projektovanju i izgradnji objekata

Stojimo vam na raspolaganju pre, za vreme i nakon izgradnje objekata ili postrojenja.

Pružamo vam podršku u svim područjima projekta koje uključuju ostvarivanje efikasnog i održivog korišćenja energije.

Saznajte više...

 

Internet portal sa Web prodavnicom

Pokrenuli smo Internet portal sa Web prodavnicom www.energetska-efikasnost.rs sa željom da se na jednom mestu nađu proizvodi i usluge koji doprinose energetskoj efikasnosti.

Pružamo mogućnost zainteresovanim klijentima da predstave svoje proizvode i usluge.

Saznajte više...

 

Konsalting u potrošnji energije

Osmišljavamo energije koncepata, analiziramo zgrade koristeći energetske provere, identifikujemo potencijale za operativnu optimizaciju.

Naš cilj u svakom trenutku je povećanje energetske efikasnosti vašeg objekata i postrojenja i time smanjivanje troškova poslovanja.

Transparentnost u smislu energije unutar zgrade i postrojenja je  od suštinske važnosti. Samo znajući koliko energije se troši, moguće je potrošnju optimizovati na pravi način.

Saznajte više...

 

Konsalting u korišćenju obnovljivih izvora energije

Obnovljivi izvori energije su budućnost. Mi podržavamo i savetujemo naše klijente u svim oblastima koje se odnose na korišćenje solarne energije, geotermalne energije i biomase u zgradama i postrojenjima.

Saznajte više...