Standardni BlowerDoor test

Blower door tj. test propustljivosti vazduha je merenje zaptivenosti zgrade na osnovu razlike u pritiscima. 


Kada Blower door pomaže?
 1. Pre kupovine nekretnine treba proveriti tehničko stanje zgrade.
 2. U fazi pripreme rekonstrukcije treba definisati kritične tačke na kojima će se raditi.
 3. Po završetku izvođenja radova treba proveriti zaptivenost zgrade u svrhu sertifikovanja. 


• Standardni BlowerDoor test za porodične kuće/stanove, zgrada pripremljena od strane klijenta (merenje prema SRPS EN ISO 13829) uključuje: 
– pregled celog objekta/dela objekta, pronalaženje kritičnih tačaka u trajanju od 1 sata sa protokolom merenja


Cena te usluge je 200 EUR/nekretnini.


• Detaljno otkrivanje kritičnih tačaka, njihovo eliminisanje, pronalaženje skrivenih nedostataka, dodatna priprema nekretnine za pregled, fotografije i termodokumentacija itd. - prema dogovoru sa klijentom u odnosu na osnovnu cenu košta dodatnih:


                                                                15 EUR/sat               


Posebnia merenja - merenje propustljivosti vazduha posebnih građevinskih konstrukcija - prema dogovoru sa klijentom u odnosu na osnovnu cenu košta dodatnih:


                                                                15 EUR/sat

28.800,00 din.
Tri koraka do kupovine:

Napravite svoj KORISNIČKI NALOG.

Dodajte proizvode u korpu.

Izaberite način plaćanja i isporuke.

 

 
Ukoliko želite više informacija o ovom proizvodu

Pozovite nas na: 064 881 00 40

Kontaktirajte nas putem kontakt forme

Opis

Details

Šta je to Blower door test?

Blower door tj. test propustljivosti vazduha je merenje zaptivenosti zgrade na osnovu razlike u pritiscima. Šta to znači u praksi? Neophodno je najpre napraviti razliku pritisaka u zgradi (podpritisak ili nadpritisak). Po dostizanju određenog pritiska meri se količina vazduha koja je neophodna za održavanje tog pritiska. Ta količina vazduha koja se uduva u prostor izađe nekontrolisano kroz šupljine i procepe u konstrukciji zgrade (spojevi konstrukcije sa prozorima i vratima, kamini…).

U kakvoj vezi je zaptivenost zgrade sa ventilacijom?

Standardna ventilacija prozorima rezultira lošim kvalitetom vazduha u prostoriji i ogromnim ventilacionim toplotnim gubicima. Dodatni ventilacioni gubici nastaju ulaskom- infiltracijom hladnog vazduha kroz šupljine konstrukcije. Loša zaptivenost zgrade uzrokuje „curenje“ toplote van zgrade i ulaz hladnog vazduha što rezultira neujednačenim površinskim temperaturama, kondenzacijom i pojavom buđi na pojedinim mestima. Kako bi jedna zgrada bila energetski efikasna neophodno je da se ventilacioni toplotni gubici smanje na najmanju moguću meru, tj. zgrada treba da bude dobro zaptivena. Zaptivenost se izražava brojem izmena vazduha na sat i za energetski efikasnu zgradu broj izmena vazduha treba biti: n50 < 3h-1 (izmena 300% vazduha u prostoriji za 1 sat). Ukoliko je broj izmena vazduha na sat n50 < 1,5h-1 ima smisla razmišljati o komfornoj mehaničkoj ventilaciji, dok je za pasivnu kuću n50 = max. 0,6h-1.

Kada može pomoći Blower door?

  • Pre kupovine nekretnine treba proveriti tehničko stanje zgrade.
  • U fazi pripreme rekonstrukcije treba definisati kritične tačke na kojima će se raditi.
  • Po završetku izvođenja radova treba proveriti zaptivenost zgrade u svrhu sertifikovanja.

Tagovi

Tagovi

Za odvajanje tagova koristite spejs ( ). Koristite navodnik (') za fraze.