Blower door test

 

Šta je to Blowerdoor test?

 

Blower door tj. test propustljivosti vazduha je merenje zaptivenosti zgrade na osnovu razlike u pritiscima. Šta to znači u praksi? Neophodno je najpre napraviti razliku pritisaka u zgradi (podpritisak ili nadpritisak). Po dostizanju određenog pritiska meri se količina vazduha koja je neophodna za održavanje tog pritiska. Ta količina vazduha koja se uduva u prostor izađe nekontrolisano kroz šupljine i procepe u konstrukciji zgrade (spojevi konstrukcije sa prozorima i vratima, kamini…).

 

 Blower door test

 

U kakvoj vezi je zaptivenost zgrade sa ventilacijom?

 

Standardna ventilacija prozorima rezultira lošim kvalitetom vazduha u prostoriji i ogromnim ventilacionim toplotnim gubicima. Dodatni ventilacioni gubici nastaju ulaskom- infiltracijom hladnog vazduha kroz šupljine konstrukcije. Loša zaptivenost zgrade uzrokuje „curenje“ toplote van zgrade i ulaz hladnog vazduha što rezultira neujednačenim površinskim temperaturama, kondenzacijom i pojavom buđi na pojedinim mestima. Kako bi jedna zgrada bila energetski efikasna neophodno je da se ventilacioni toplotni gubici smanje na najmanju moguću meru, tj. zgrada treba da bude dobro zaptivena. Zaptivenost se izražava brojem izmena vazduha na sat i za energetski efikasnu zgradu broj izmena vazduha treba biti: n50 < 3h-1 (izmena 300% vazduha u prostoriji za 1 sat). Ukoliko je broj izmena vazduha na sat n50 < 1,5h-1 ima smisla razmišljati o komfornoj mehaničkoj ventilaciji, dok je za pasivnu kuću n50 = max. 0,6h-1.

 

Kada može pomoći Blowerdoor?

 

1. Pre kupovine nekretnine treba proveriti tehničko stanje zgrade.
2. U fazi pripreme rekonstrukcije treba definisati kritične tačke na kojima će se raditi.
3. Po završetku izvođenja radova treba proveriti zaptivenost zgrade u svrhu sertifikovanja.

 

O BlowerDoor testu

 

Sve veće cene energenata i zakonski okvir ističu potrebu za gradnjom energetski efikasnih zgrada. Sastavni deo energetskog koncepta je dobra zaptivenost novih zgrada. Maksimalne uštede energetski efikasnih sistema, moderni sistemi grejanja i kvalitetni prozori, mogu se ostvariti ukoliko je zaptivenost zgrade dobra.

 

Uređaji za merenje BlowerDoor omogućuju kontrolu zaptivenosti zgrade. Modularnost opreme omogućuje korišćenje pri merenju malih stanova i porodičnih kuća tako i velikih administrativnih i industrijskih zgrada.

 

Blower door test

 

Kroz šupljine u konstrukciji vazduh struji i na taj način zgrade „dišu“. Taj prolaz vazduha kroz šupljine konstrukcije nije moguće kontrolisati, te često imamo ili previše ili premalo svežeg vazduha. u unutrašnjost zgrade sa vazduhom ulazi zvuk, prljavština i prašina koji u velikoj meri mogu sniziti komfor stanovanja. Kako bi zgrada bila komforna i energetski efikasna neophodno je uzeti u obzir i zaptivenost zgrade. Zaptivenost se izražava brojem izmena vazduha na sat i za energetski efikasnu zgradu broj izmena vazduha treba biti: n50<3h-1 (izmena 300% vazduha u prostoriji za 1 sat). Ukoliko je broj izmena vazduha na sat n50<1,5h-1 ima smisla razmišljati o komfornoj mehaničkoj ventilaciji, dok je za pasivnu kuću n50=max.0,6h-1.

 

Princip BlowerDoor merenja

 

Merna oprema BlowerDoor Minneapolis je trenutno najzastupljeniji sistem za merenje zaptivenosti zgrade- određivanje vazdušne propustljivosti zgrada. Pri merenju se postavlja u otvor na fasadi (prozor, vrata) ram sa platnom i BlowerDoor ventilatorom. Pri merenju svi spoljašni otvori, prozori i vrata moraju biti zatvoreni dok unutrašnja vrata treba da budu otvorena. Merna oprema Blower Door automatski vrši merenje vazdušne propustljivosti zgrada prema normi SRPS EN 13829.

 

Ventilatorom BlowerDoor se isisava vazduh iz zgrade i održava se konstantna razlika u pritiscima od 50Pa. Količina vazduha koju ventilator isisa u zgradu ulazi kroz šupljine u konstrukciji. Pri takvoj razlici pritisaka je moguće definisati slaba mesta u konstrukciji pomoću termokamere, anemometra i generatora dima.

 

 Blower door test

 

Preporučujemo merenje zaptivenosti BlowerDoor, kada je vazdušno nepropusni sloj još uvek dostupan i moguće je vršiti određene korekcije bez dodatnih troškova. Merenje jedne porodične kuće traje do 3 sata, a to je investicija koja se brzo isplati!

 

Uslugu BlowerDoor standardnog testa možete videti na sledećem LINKU