PlutaFas – termoizolacioni mašinski malter

Tema koja je najzastupljenija u svim stručnim časopisima iz oblasti građevinarstva je svakako ušteda energije ili kako se to popularno zove „energetska efikasnost“. Konačno je svet sagledao da je rasipanje energije velika opasnost za održivi razvoj.

PlutaFas – termoizolacioni mašinski malterRazvijene evropske zemlje su još davno strogim propisima nametnule trend štednje energije, na primer u Austiji koeficijent prolaza toplote U (kod nas se još upotrebljava zastarela oznaka „k“) koji objekat mora da zadovolji iznosi 0,2W/m2K, dok je u Srbiji još na snazi stari propis po kojem je dovoljno zadovoljiti uslov da U bude manje od 0,9W/m2K! Dakle 4,5 puta slabija termoizolacija i isto toliko puta više potrošene energije, odnosno novca. Tih „0,9“ bi trebalo što pre korigovati i približiti ga evropskom proseku.

Zdrav i prirodan materijal

Poslednjih godina smo svedoci da se zaista više ne grade objekti bez termoizolacije. Najčešće se koriste stiropor i mineralna vuna jer je njihova ponuda na tržištu i najveća. Međutim, od sada se na tržištu Srbije može naći i novi materijal koji ima toliko vrhunskih osobina da mu je nemoguće naći manu. Radi se o PlutaFasu, ekološkom termomalteru koji sadrži samo prirodne sastojke: plutu, diatonsku zemlju, glinu i cement.

Za plutu svi znaju da je odličan termoizolator, da se dobija ljuštenjem kore posebne vrste hrasta (Quercus suber), da ne gori (samogasiva je), ali diatonska zemlja je potpuna nepoznanica. Diatonit je mineral koji je nastao akumulacijom organskih materijala (sipina kost, alge, biljke itd.) u praistorijskom periodu na dnu okeana, a čije se naslage mogu naći na raznim krajevima zemljine kugle.

Visoki stepen poroznosti PlutaFasa (85%) omogućava apsorpciju tečnosti 1,5 puta veće težine od njegove sopstvene, a da pri tome ostane potpuno suv!

Kombinacija ovih plemenitih prirodnih sastojaka čini PlutaFas savršenim termoizolacionim materijalom koji se, kada se nanese na zid, uopšte ne razlikuje od običnog maltera. Čak je i tvrd kao i svaki omalterisani zid i ne odaje onaj šupljikavi zvuk kao fasade sa stiroporom ili mineralnom vunom.

Prednost nad drugim materijalima

PlutaFas ne menja svoj prvobitni sastav i karakteristike tokom celog veka trajanja objekta, što znači da zgrade koje su njime termoizolovane svojim stanarima pružaju zdravu i prijatnu klimu.

U slučajevima kada je nemoguće uraditi spoljašnju termoizolaciju (što je čest slučaj u zgradama u novobeogradskim blokovima), PlutaFas se može naneti sa unutrašnje strane zida.

Zbog nemogućnosti da urade pikovanu fasadu direktno preko termoizolacije od stiropora ili kamene vune, projektanti koriste tzv. sendvič zid. PlutaFas omogućava da se preko njega direktno uradi pikovana fasada bez potrebe za teškim zidom od cigala koji štiti termoizolaciju i nosi cementni sloj koji se pikuje.

Investitori u tom slučaju najviše dobijaju jer je zid izolovan PlutaFasom tanji za 15cm (cigla+malter) tako da po svakom dužnom metru spoljašnjeg zida ostvaruju korisnu površinu od 0,15m2, što predstavlja desetine hiljada evra čiste dobiti.

Takođe, samo mašinsko nanošenje bez ikakve potrebne pripreme ili prajmera omogućava brz rad sa malim brojem radnika. Ukoliko građevinska fizika zahteva da se na fasadni (spoljni) zid nanese, na primer, 6cm PlutaFasa, moguće je sa spoljašnje strane zida naneti 4cm, a sa unutrašnje (umesto običnog malterisanja) preostala 2cm PlutaFasa, čime je zadovoljen proračun građevinske fizike, a investitoru omogućena znatna ušeda i u materijalu i u radnoj snazi i u vremenu (jednom rečju: u novcu).

Savršene osobine PlutaFasa

PlutaFas je termoizolacioni mašinski malter (naravno, može se nanositi i ručno) koji ima neverovatne osobine: potpuno je ekološki (sastav čine pluta, glina, diatonska zemlja i cement), ima visoku moć paropropusnosti (koeficijent μ=5) što omogućava da zid besprekorno diše.

Za čvrst malter ima impresivan koeficijent toplotne provodljivosti (λ=0,045W/mK), nezapaljiv je (klasa 1), odličan je zvučni izolator; elastičan je što sprečava nastanak mikropukotina na fasadi; nanosi se brzo i jednostavno direktno na zid od bloka, cigle ili betona, bez ikakve dodatne pripreme.

Ekologija 100%

PlutaFas je ekološki kompozitni materijal koji pored izuzetnih termičkih svojstava karakterišu i elastičnost, visok stepen propuštanja vodene pare (disanje zida), kao i osobina da eliminiše vlagu.

Nabrojane prednosti preporučuju PlutaFas kao materijal budućnosti koji je već sada dostupan i u Srbiji. Proizvođač je DiaSen, Italija, originalni naziv proizvoda je Diathonite® Evolution.

Preuzeto sa http://www.buildmagazin.com

PlutaFas – termoizolacioni mašinski malter